SRG Mining Inc. heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering van 9 juni 2022 aangekondigd dat de aandeelhouders op de AGM de benoeming van Vincent Benoit en Nikolaos Sofronis tot extra leden van de Raad van Bestuur hebben goedgekeurd.