Op 31 januari 2024 heeft L. Mary Smith, Chief Development Officer van het bedrijf, SpringWorks Therapeutics, Inc. (het "bedrijf") geïnformeerd dat zij ontslag zal nemen vanwege de eisen van haar rol als verzorger in verband met de ziekte van een familielid, met ingang van 31 januari 2024 (de "ingangsdatum"). Het aftreden van Dr. Smith als Chief Development Officer van de Vennootschap is niet het gevolg van een geschil of onenigheid met de Vennootschap of de Raad, of enige kwestie met betrekking tot de activiteiten, het beleid of de praktijken van de Vennootschap. In verband met haar ontslag hebben Dr. Smith en het bedrijf een scheidings- en adviesovereenkomst gesloten (de "Scheidings- en adviesovereenkomst") op grond waarvan Dr. Smith zal optreden als senior strategisch adviseur van het bedrijf, met ingang van de dag direct volgend op de ingangsdatum.