SPIE SA beveelt een dividend aan voor het boekjaar 2023. Op basis van een stabiel uitbetalingsbeleid van 40% zal de raad van bestuur de algemene vergadering een dividend van EUR 0,83 per aandeel voorstellen. Dit is een stijging van 13,7% ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit in contanten uit te keren dividend omvat een interimdividend van EUR 0,22 dat al in september 2023 werd uitbetaald en de resterende EUR 0,61 per aandeel die op 16 mei van dit jaar zal worden uitbetaald. En volgens het dividendbeleid zal er in september 2024 opnieuw een interim-dividend worden uitbetaald voor een bedrag gelijk aan 30% van het goedgekeurde dividend voor 2023.