Het bedrijf bevestigt zijn ambitie om tegen 2026 een omzet van 2 miljard € te bereiken en een ebitda-marge van 40 % te realiseren.

Dit doel is zonder twijfel gedurfd: het betekent dat de verkoop in drie jaar moet verdubbelen en een bedrijfsmarge vóór afschrijvingen moet worden gehaald die vergelijkbaar is met die van Texas Instruments en hoger dan die van Infineon - beide in verschillende sectoren, maar met veel grotere schaalvoordelen.

Soitec verwacht dat zijn aanspreekbare markt tegen het einde van het decennium zal verdrievoudigen. Als die kans écht bestaat en goed wordt benut, zou het bedrijf een ware groeikampioen kunnen worden. Tussen 2006 en 2017 bleef de omzet steken rond de 250 miljoen € maar nadert nu 1,1 miljard €.

Dankzij deze groei heeft Soitec, met uitzondering van het boekjaar 2019, zes opeenvolgende winstgevende jaren gehad. De contante winst - of vrije kasstroom - per aandeel bedraagt 0,9 € voor het fiscale jaar 2023. Dat is minder dan in 2022, toen elk aandeel nog met 1,4 € werd vergoed, en in 2021, toen de winst per aandeel 1,2 € bedroeg.

Deze daling werd verwacht na de normalisatie na de pandemie. Het is opmerkelijk dat Soitec zich tijdens de coronacrisis buitengewoon opportunistisch heeft geherfinancierd: dit bijna gratis kapitaal was een historische kans voor een bedrijf met zo'n kapitaalintensieve activiteit.

Wat de huidige waardering betreft, zal iedereen zijn eigen conclusies trekken op basis van zijn of haar risicobereidheid.