De Raad van Bestuur van Soitec heeft kennis genomen van de beslissing van Eric Meurice om geen verlenging van zijn mandaat als Bestuurder aan te vragen op de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 juli 2024. Op die datum zal Eric Meurice terugtreden als Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij zal voor een periode van één jaar de functie van strategisch adviseur van de Chief Executive Officer op zich nemen.

Alle leden van de Raad van Bestuur hebben Eric Meurice bedankt voor zijn niet-aflatende inzet voor Soitec gedurende de afgelopen zes jaar en voor zijn belangrijke bijdrage aan het werk van de Raad van Bestuur, waardoor Soitec waarde heeft kunnen creëren voor al zijn belanghebbenden. Eric Meurice blijft in functie tot 23 juli 2024 en zal zorgen voor een vlotte overdracht aan zijn opvolger. In overeenstemming met het opgestelde opvolgingsplan heeft de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Comité Verloning en Benoemingen de volgende unanieme beslissingen genomen: Christophe Gégout, momenteel onafhankelijk Referent-Directeur, Voorzitter van het Audit- en Risicocomité en lid van het Strategisch en ESG-Comité, zal Eric Meurice vervangen als Voorzitter van de Raad en Voorzitter van het Strategisch Comité voor een overgangsperiode, die ingaat na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Christophe Gégout zal als Referent Bestuurder vervangen worden door Delphine Segura-Vaylet, die sinds 2022 zitting heeft als onafhankelijk Bestuurder, Voorzitter van het Verlonings- en Benoemingscomité en als lid van het Strategisch Comité. Christophe Gégout blijft lid van het Audit- en Risicocomité, het ESG-Comité en het Strategisch Comité. Er is een proces gestart om een nieuwe Bestuurder aan te werven om de vaardigheden en expertise van de Raad van Bestuur verder te versterken.

De Raad van Bestuur heeft besloten om aan de Algemene Vergadering voor te stellen Françoise Chombar, Satoshi Onishi en Shuo Zhang te herverkiezen als Bestuurders voor een termijn van drie jaar. Shuo Zhang, onafhankelijk bestuurder, lid van het Audit- en Risicocomité en lid van het Strategisch Comité, zal de rol van Voorzitter van het Audit- en Risicocomité1 op zich nemen ter vervanging van Christophe Gégout.