Soitec SA heeft omzetvoorspellingen gedaan voor het jaar 2024. Verwacht wordt dat de bedrijfsopbrengsten in die periode met ongeveer 10% j-o-j zullen dalen bij constante wisselkoersen en perimeter, in tegenstelling tot de eerder verwachte daling met slechts enkele cijfers.