Het platform claimt 414 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben aan het einde van 2023, een stijging van 10 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze berekeningen zijn natuurlijk moeilijk te verifiëren en dus vatbaar voor twijfel. Wat minder twijfelachtig is, is de stagnatie van de omzet en het operationeel verlies, dat perfect ongewijzigd blijft ten opzichte van 2022.

Is Snapchat een bedrijf dat wordt beheerd in het belang van zijn aandeelhouders of zijn werknemers? Sinds de beursgang begin 2017 ontvingen de werknemers meer dan 8 miljard USD aan aandelenopties, terwijl de aandeelhouders hun kapitaal zagen halveren - dit tegenover een Nasdaq die in dezelfde periode verdrievoudigde.

De ondermaatse prestaties zijn bijgevolg opvallend. In de afgelopen vijf jaar heeft Snapchat 5,2 miljard USD aan verliezen opgestapeld. Dat is ongeveer gelijk aan wat de werknemers in aandelenopties hebben gekregen. Het is verbazingwekkend dat het bedrijf niet vaker het doelwit is geweest van activistische fondsen, die snel reageren op veel minder schandalige situaties.

Zelfs als men zou besluiten om alleen naar de kasstromen te kijken zonder rekening te houden met deze "non-cash" beloningen - een gewaagde aanpassing aangezien de aandelenopties meer dan een kwart van de omzet vertegenwoordigen - blijft de vrije kasstroom per aandeel op nul staan.

Op de langere termijn, hoewel de omzet van Snapchat in vijf jaar tijd verdrievoudigt, mede dankzij de herziening van het reclamemodel dat in 2021 is gestart, blijft het operationeel verlies aanzienlijk: 1,2 miljard USD in 2018 tegenover 1,4 miljard USD in 2023.

Alsof het verliezen van geld niet genoeg is, ziet het bedrijf bovendien zijn nettoschuld verviervoudigen in vijf jaar tijd. Vorig jaar leende het nog eens 1,5 miljard USD aan extra schulden om zijn eigen aandelen terug te kopen voor een bedrag van 1 miljard USD.

In de praktijk was deze operatie bedoeld om de verwatering van aandeelhouders te beperken in plaats van kapitaal terug te geven. Het zou dus niet onredelijk zijn om dit eerder als operationele kosten aan te merken.