De raad van bestuur van Smoore International Holdings Limited heeft aangekondigd dat Dr. Liu Jincheng (``Dr. Liu'') met ingang van 28 december 2022 ontslag heeft genomen als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap om meer tijd te kunnen besteden aan andere werkverplichtingen. De Raad kondigde de benoeming aan van mevrouw Jiang Min (``mevrouw Jiang'') als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 december 2022. Mevrouw Jiang Min, 40 jaar oud, is in dienst getreden bij EVE Energy Co.

Ltd. EVE Energy'', een aan de Shenzhen Stock Exchange genoteerde onderneming en een van de controlerende aandeelhouders van de Vennootschap) in maart 2016 en is momenteel directeur, secretaris van de raad van bestuur, vice-president en CFO van EVE Energy, die verantwoordelijk is voor het toezicht op het kantoor van de secretaris van de raad van bestuur en de financiële afdeling. Mevrouw Jiang houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met financieel management en heeft uitgebreide ervaring met financieel beheer en risicobeheersing. Mevrouw Jiang behaalde in juni 2003 een bachelor in boekhouding aan de Universiteit van Wuhan en heeft het "Certificate of Qualification for Secretary of the Board" verkregen, verleend door de Shenzhen Stock Exchange.