Daisy Li, fondsbeheerder bij EFG Asset Management, zei dat "de hele wereld is verschoven van kostengericht naar veiligheidsgericht", en voegde eraan toe dat de Verenigde Staten ernaar streven hun productie-industrie nieuw leven in te blazen. Zij voorspelden meer spanningen tussen China en de VS in de toekomst. De op technologie gerichte STAR-markt van Shanghai - waarvan Peking hoopt dat deze de zelfvoorziening van China op technologiegebied zal financieren - is dit jaar met ongeveer 30% gedaald. De lichtere goedkeuring van de ETF's komt ook op een moment dat effectenregelgevers hebben gezworen de markt stabiel te houden in de aanloop naar het 20e Partijcongres, dat vanaf 16 oktober wordt gehouden.