De heer Feng Zhang heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als directeur van Smart Share Global Limited, met ingang van 27 november 2023. Het ontslag van de heer Zhang was niet het gevolg van een meningsverschil met het bedrijf.