Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V. - 27 maart 2024

Opening en mededelingen

2

Agenda

Agendapunt 1:Opening en mededelingen

Agendapunt 2:

Agendapunt 3

Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2023 Verslag van de Directie over het boekjaar 2023

 • 3a: Directieverslag

 • 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Governance CodeAgendapunt 4:Jaarstukken

 • 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)

 • 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening

 • 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit)

 • 4d: Reserverings- en dividendbeleid

 • 4e: Winstverdeling over 2023 (besluit)

 • 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)

 • 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)Agendapunt 5:

Agendapunt 6

Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:

 • 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)

 • 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)Agendapunt 7:Bezoldiging commissarissen (besluit)

Agendapunt 8:

Kennisgeving aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders van het voornemen van de Raad van Commissarissen om de heer Dries Bögels te benoemen tot lid van de directie van Sligro Food Group N.V. met ingang van 27 maart 2024

Agendapunt 9a:

Kennisgeving aan de Algemene Vergadering van het aftreden van de heer Freek Rijna als commissaris van Sligro Food Group in verband met het eindigen van de maximale benoemingstermijn

9b:

Kennisgeving aan de Algemene Vergadering van het besluit van de Raad van Commissarissen tot benoeming van de heer Dirk Anbeek tot voorzitter van de Raad van Commissarissen

Agendapunt 10:

Rondvraag en sluiting

Agendapunt 1:

Opening en mededelingen

Agendapunt 2:

Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.

d.d. 22 maart 2023

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2023

3a:

Directieverslag

3b:

Corporate Governance structuur en naleving van Corporate

Governance Code

Agendapunt 1:

Opening en mededelingen

Agendapunt 2:

Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.

d.d. 22 maart 2023

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2023

3a:

Directieverslag

3b:

Corporate Governance structuur en naleving van Corporate

Governance Code

Agendapunt 1:

Opening en mededelingen

Agendapunt 2:

Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.

d.d. 22 maart 2023

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2023

3a:

Directieverslag

3b:

Corporate Governance structuur en naleving van Corporate

Governance Code

Agendapunt 1:

Opening en mededelingen

Agendapunt 2:

Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.

d.d. 22 maart 2023

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2023

3a:

Directieverslag

3b:

Corporate Governance structuur en naleving van Corporate

Governance Code

Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100)

Agendapunt 3 a: Directieverslag

Welkom

: Koen Slippens

Jaarcijfers 2023

: Rob van der Sluijs

Ontwikkelingen Groep

: Koen Slippens

Vooruitzichten

: Koen Slippens

Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate

Governance Code

Vragen over agendapunt 3a en 3bAgendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100)

Agendapunt 3 a: Directieverslag

Welkom

: Koen Slippens

Jaarcijfers 2023

: Rob van der Sluijs

Ontwikkelingen Groep

: Koen Slippens

Vooruitzichten

: Koen Slippens

Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate

Governance Code

Vragen over agendapunt 3a en 3b

Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100)

Agendapunt 3 a: Directieverslag

Welkom

: Koen Slippens

Jaarcijfers 2023

: Rob van der Sluijs

Ontwikkelingen Groep

: Koen Slippens

Vooruitzichten

: Koen Slippens

Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate

Governance Code

Vragen over agendapunt 3a en 3b

10

Attachments

Disclaimer

Sligro Food Group NV published this content on 28 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2024 08:27:08 UTC.