Skylark Co., Ltd. kondigde aan dat het bedrijf tijdens de vergadering van de raad van bestuur op 14 februari 2024 een besluit heeft genomen over de uitbetaling van een dividend van JPY 7,00 per aandeel, vergeleken met de vorige richtlijn van JPY 6,00 per aandeel, met 31 december 2023 als registratiedatum. De ingangsdatum is 13 maart 2024.

Het bedrijf gaf ook een dividendvoorspelling van JPY 10,00 per aandeel voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024, vergeleken met JPY 7,00 per aandeel voor dezelfde periode een jaar geleden.