SKAN Group AG heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Over het hele jaar rapporteerde de onderneming een nettoresultaat van CHF 10,62 miljoen, tegen CHF 4,53 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CHF 0,84, tegen CHF 0,43 een jaar geleden.