Sino Wealth Electronic Ltd. heeft op haar 1e Buitengewone Algemene Vergadering van 2022 op 30 augustus 2022 de verkiezing en benoeming van niet-onafhankelijke bestuurders goedgekeurd, waarbij het cumulatieve stemsysteem van toepassing is: Fu Qiming, Song Yonghao, Zhu Bingjun, Xiang Yanzhang, Zhang Yu, Zhang Xuefeng. Verkiezing en benoeming van onafhankelijke bestuurders, cumulatief stemsysteem van toepassing: Zhang Landing, Ruan Yongping, Cao Yixiong. Verkiezing en benoeming van niet-werknemers toezichthouders, cumulatief stemsysteem van toepassing: Hu Hui en Chen Minmin.