De raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") van Sino Biopharmaceutical Limited (de "Onderneming", samen met haar dochterondernemingen, de "Groep") heeft aangekondigd dat de "Everolimus Tabletten? (Handelsnaam: Qingweishi), ontwikkeld door de Groep, toestemming heeft gekregen van de National Medical Products Administration van China om op de markt gebracht te worden.

Sinds de implementatie van een mechanisme voor vroegtijdige beslechting van geschillen over geneesmiddelenoctrooien (drug patent linking system) in China, is dit het eerste geneesmiddel in China dat een exclusiviteitsperiode van 12 maanden krijgt onder de noemer "eerste generieke geneesmiddelengoedkeuring + succesvol aanvechten van octrooien". De goedgekeurde indicaties zijn: (1) Volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom (?RCC?) die eerder hebben gefaald in de behandeling met sunitinib of sorafenib; (2) volwassen patiënten met niet-resectabele, lokaal gevorderde of metastatische, goed gedifferentieerde (matig of hoog gedifferentieerde) progressieve pancreas neuro-endocriene tumoren (NET); (3) volwassen patiënten met niet-resectabele, lokaal gevorderde of metastatische, goed gedifferentieerde, progressieve niet-functionele gastro-intestinale of long neuro-endocriene tumoren (NET); (4) Volwassen en pediatrische patiënten met subependymaal reuscelastrocytoom (SEGA) geassocieerd met tuberculosecomplex (TSC) die therapeutische interventie nodig hebben maar niet geschikt zijn voor chirurgische resectie; (5) Volwassen patiënten met tuberculosecomplex-geassocieerd renaal angiomyolipoom (TSC-AML) die niet onmiddellijk chirurgisch behandeld hoeven te worden; (6) Postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve, epidermale groeifactorreceptor type 2-negatieve gevorderde borstkanker, in combinatie met exemestane na falen van behandeling met letrozol of anastrozol. Everolimus is een selectieve remmer van het mammalian target of rapamycin (mTOR), dat zijn antitumoreffecten kan uitoefenen door de groei, differentiatie en stofwisseling van kankercellen te verstoren.

Dit geneesmiddel heeft positieve effecten laten zien op het gebied van tumortherapie, met duidelijke therapeutische effecten op een verscheidenheid aan kwaadaardige tumoren, en de klinische waarde ervan wordt alom erkend. (1) Goede werkzaamheid tegen tumoren: Klinische studies hebben aangetoond dat Everolimus een krachtiger antitumoreffect heeft dan conventionele tyrosinekinaseremmers. Het kan gebruikt worden voor de behandeling van patiënten met gevorderd RCC die eerder gefaald hebben met sunitinib of sorafenib.

(2) Goede veiligheid: Everolimus heeft minder toxische bijwerkingen. Het heeft minder toxische bijwerkingen dan sunitinib of sorafenib bij antineoplastische therapie. RCC maakt ongeveer 3% uit van alle kwaadaardige tumoren bij volwassenen en vertegenwoordigt 90% tot 95% van de primaire kwaadaardige niertumoren.

Het is een van de meest voorkomende maligniteiten in het urogenitale stelsel en de afgelopen jaren zijn de incidentie en mortaliteit van RCC wereldwijd toegenomen. Het aantal patiënten met nierkanker in China zal naar verwachting oplopen tot 84.000 in 2025. Everolimus wordt geacht een betere werkzaamheid te hebben bij patiënten die resistent zijn tegen vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF)-gerichte therapie, wat nieuwe hoop brengt voor veel nierkankerpatiënten.

In 2019 bedroeg de wereldwijde verkoop van Everolimus Tablets meer dan USD 2,0 miljard.