Sino Biopharmaceutical Limited heeft aangekondigd dat de heer Li Yi ontslag genomen heeft als uitvoerend bestuurder en Chief Executive Officer van de Onderneming, omdat hij zich op andere bedrijfsontwikkelingen wenst te concentreren, met ingang van 28 juli 2022. De heer Li zal op dezelfde datum worden aangesteld als senior consultant van de Onderneming. De Raad kondigt verder aan dat met ingang van 28 juli 2022, de heer Tse, Eric S Y ("de heer Tse") benoemd is als de Chief Executive Officer van de Onderneming.

Dhr. Tse is een uitvoerend bestuurder en een belangrijke aandeelhouder van de Onderneming. De biografische gegevens van dhr. Tse en zijn eventuele relatie met bestuurders, belangrijke of controlerende aandeelhouders en het senior management van het bedrijf staan in het jaarverslag 2021 van het bedrijf. Hij heeft in de voorbije drie jaar geen bestuursmandaat in andere beursgenoteerde bedrijven uitgeoefend.

Dhr. Tse, Eric S Y, de nieuwe Chief Executive Officer, is sinds 2019 bestuurder van Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical Group Co. Ltd. sinds 2019 en de voorzitter van CT Tianqing sinds juli 2020. Onder leiding van de heer Tse is CT Tianqing de drie strategieën van "Alomvattende Innovatie, Digitale Transformatie en Talentstrategie" blijven bevorderen, waarbij vele successen zijn geboekt.

Op het gebied van innovatie en onderzoek en ontwikkeling heeft CT Tianqing door zijn tweeledige aanpak van onafhankelijke O&O en diepgaande samenwerking een aantal kassuccesgeneesmiddelen ontwikkeld door samenwerking, en een kwalitatieve doorbraak bereikt in zijn eigen innovatietransformatie met een stijgend aandeel van innovatieve geneesmiddelen in zijn onafhankelijke O&O-pijplijn en een aanzienlijke groei van de inkomstenbijdrage van innovatieve geneesmiddelen, wat resulteerde in een alomvattende versnelling van de internationaliseringslay-out en een gestage groei van de prestaties. Tegelijkertijd bevordert CT Tianqing actief de digitale transformatie van het bedrijf om slanke operaties, efficiëntieverhoging en een snel aanpassingsvermogen aan veranderingen in de omgeving te bereiken. Wat de talentstrategie betreft, bevordert CT Tianqing krachtdadig de optimalisering van zijn organisatie en talentbronnen door binnen- en buitenlandse managementteams binnen te halen, interne kerntalenten te koesteren, interne talenten te inventariseren, en een mechanisme van aandelenstimulansen op te zetten om een bron van dynamiek voor de ontwikkeling van de organisatie veilig te stellen.

Na zijn benoeming als Chief Executive Officer zal de heer Tse verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en de besluitvorming over belangrijke kwesties, waaronder bedrijfsstrategie, benoeming en ontslag van personeel, en investeringen en integratie, rond de vier kernstrategieën van Sino Biopharm: "Integratie, Innovatie, Globalisering en Digitalisering"; het algemene beheer van de dochterondernemingen van het bedrijf; en de oprichting van professionele managementteams om de efficiëntie van de organisatie verder te verbeteren, bedrijfsinnovatie te stimuleren, contacten te leggen met externe samenwerking, en innovatie op wereldniveau te bevorderen. Het nieuwe management zal nauwgezet de vier strategische kernrichtingen van Sino Biopharm volgen om zijn activiteiten te versterken, waarvan mevrouw Tse, Theresa Y Y, de voorzitster van de Raad van Bestuur, zich zal concentreren op de strategische planning, de internationale zaken, de activiteiten op de kapitaalmarkt van de Groep en de aangelegenheden in verband met de beursgenoteerde onderneming, terwijl de heer Tse, Eric S Y, de Chief Executive Officer, zich zal concentreren op het operationele management, de organisatorische optimalisering en de verbetering van de efficiëntie van alle dochterondernemingen onder de beursgenoteerde onderneming. Met hun respectieve functies zullen de voorzitter van de Raad en de Chief Executive Officer leiding geven aan Sino Biopharm's streven naar innovatie en waarde blijven creëren voor patiënten, aandeelhouders en de samenleving.