De raad van bestuur van Sino Biopharmaceutical Limited heeft aangekondigd dat de Groep een "Multicenter, Randomized, Double-blind, Parallel-Controlled Phase III Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Anlotinib Hydrochloride Capsules combined with Epirubicin Hydrochloride for Injection Versus Placebo Combined with Epirubicin Hydrochloride for Injection in the First-Line Treatment of Advanced Soft Tissue Sarcoma" uitvoert, waarvoor de inschrijving van patiënten onlangs succesvol is afgerond. Weke delen sarcoom ("STS") is een zeer heterogene tumor die wordt gekenmerkt door lokale agressiviteit, infiltratieve of destructieve groei, lokaal recidief en metastase op afstand, met 19 weefseltypen en meer dan 50 verschillende subtypen, en kan overal in het lichaam voorkomen. De incidentie van STS varieert van 1,28/100.000 tot 172/100.000, en het kan op elke leeftijd voorkomen, met een iets hogere incidentie bij mannen dan bij vrouwen.

Voor niet-resectabele lokaal gevorderde of metastatische STS wordt palliatieve chemotherapie met anthracycline-gebaseerde geneesmiddelen aanbevolen voor de eerstelijnsbehandeling, hoewel de gevoeligheid van verschillende sarcoomsubtypes voor chemotherapeutische middelen varieert. Anlotinib Hydrochloride Capsules is een receptortyrosinekinaseremmer met meerdere doelwitten, ontwikkeld door de Groep. Het kreeg in maart 2011 goedkeuring voor klinische studies van de National Medical Products Administration en werd in mei 2018 goedgekeurd voor het op de markt brengen voor patiënten met eerder behandelde gevorderde niet-kleincellige longkanker, en is sindsdien goedgekeurd voor de indicaties STS, kleincellige longkanker, medullaire schildklierkanker en gedifferentieerde schildklierkanker.

De indicatie voor de eerstelijnsbehandeling van kleincellige longkanker in combinatie met Benmelstobart (anti-PD-L1) en chemotherapie wordt technisch beoordeeld door het Center for Drug Evaluation van de National Medical Products Administration ("CDE"). De resultaten van een vroeg verkennend onderzoek naar eerstelijnsbehandeling van gevorderd STS met Anlotinib in combinatie met sequentieel Epirubicine zijn gepubliceerd in Clinical Cancer Research, waaruit bleek dat de combinatiebehandeling een objectieve respons ("ORR") van 13,3% had, een ziektecontrolepercentage ("DCR") van 80%, een mediane progressievrije overleving ("mPFS") van 11,5 maanden, en veilig en verdraagbaar was. De Fase III klinische studie van Anlotinib in combinatie met Epirubicine voor de eerstelijns behandeling van gevorderde STS heeft de patiëntenregistratie met succes afgerond, wat een kritieke stap markeert in het marketingproces van Anlotinib van de backline naar de eerstelijns STS-indicaties, en wat ook impliceert dat de combinatie van Anlotinib met chemotherapie naar verwachting een gloednieuwe therapeutische optie zal bieden voor eerstelijns STS-patiënten.