De raad van bestuur van Sino Biopharmaceutical Limited heeft aangekondigd dat KRAS G12C-remmer Garsorasib Tablet (D-1553), dat mede ontwikkeld is door de Groep, is opgenomen in de lijst van producten voor geprioriteerde evaluatie door het Centrum voor Drug Evaluatie (COB) van de Nationale Administratie voor Medische Producten van China. D-1553 is de eerste binnenlandse onafhankelijk ontwikkelde KRAS G12C-remmer die de klinische testfase ingaat. In juni 2022 kreeg D-1553 het predicaat Breakthrough Therapy van het COB, de eerste binnenlandse KRAS G12C-remmer die het predicaat Breakthrough Therapy van het COB kreeg.

In december 2023 werd de nieuwe geneesmiddelenaanvraag voor D-1553 formeel geaccepteerd door het COB voor de behandeling van lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met ziekteprogressie na of intolerantie voor eerdere eerstelijns systemische therapie en met bevestigde KRAS G12C-mutatie. In dit stadium werkt de Groep momenteel samen met InventisBio Co. Ltd. om klinische studies van D-1553 te promoten voor de eerstelijns behandeling van NSCLC en andere vaste tumoren, en er wordt verwacht dat de indicaties voor D-1553 in de komende jaren verder zullen worden uitgebreid en dat er hopelijk een ander zwaargewicht oncologieproduct zal worden ontwikkeld dat vergelijkbaar is met Anlotinib.

Momenteel is er geen KRAS G12C gericht geneesmiddel beschikbaar op de Chinese markt. Er wordt verwacht dat de toekenning van de prioritaire evaluatie voor D-1553 de evaluatie voor de marktlancering van D-1553 zal versnellen, om zo snel mogelijk te voldoen aan de onvervulde klinische behoeften ten voordele van de binnenlandse patiënten, en aan de andere kant markeert het de succesvolle lay-out van een ander belangrijk en voordelig product van de Groep op het gebied van NSCLC na Anlotinib. In de toekomst zal de Groep zich blijven richten op NSCLC en patiënten nieuwe behandelingsmogelijkheden blijven bieden.