De raad van bestuur van Sino Biopharmaceutical Limited heeft aangekondigd dat een aanvraag voor een investigational new drug (?IND?) van het innovatieve geneesmiddel "TRD205 (AT2R-antagonist)? dat de Groep zelf heeft ontwikkeld, is ingediend bij en geaccepteerd door de Food and Drug Administration (?FDA?) van de Verenigde Staten. TRD205 is een nieuwe antagonist van de angiotensine II type 2 receptor (AT2R) en is bedoeld voor de behandeling van neuropathische pijn.

Neuropathische pijn is een veel voorkomende vorm van chronische pijn met complexe klinische verschijnselen, waarvan de meeste langer dan 3 maanden duren. De kenmerken van de pijn zijn niet allemaal hetzelfde, waarbij brandende of vuurachtige pijn, elektrische schokachtige pijn, speldenprikachtige pijn en scheurende pijn vaker voorkomen. Neuropathische pijn tast de levenskwaliteit van patiënten ernstig aan en veroorzaakt ondraaglijk lijden. Studies hebben aangetoond dat de prevalentie van neuropathische pijn in de algemene bevolking wel 8% is.

Momenteel bestaan de klinische medicijnen voornamelijk uit opioïden en gerichte ion-gated kanaalmedicijnen, waar slechts een kwart van de patiënten baat bij heeft. De activering van AT2R, die tot expressie komt in perifere/cutane macrofagen (MPhs), is de sleutel tot de sensibilisatie van pijn op de plaats van neurologisch letsel. De activering van AT2R in MPhs leidt tot de productie van reactieve zuurstof/stikstofspecies, die op hun beurt de calcium influx induceren in sensorische neuronen van het dorsale wortel ganglion (DRG), wat pijnovergevoeligheid induceert.

De markt voor AT2R-gerichte geneesmiddelen heeft een aanzienlijk potentieel en in 2023 verwierf Lilly ontwikkelingsrechten voor een AT2R-remmer die zich momenteel in klinische fase I bevindt en andere antilichaamkandidaten die zich op dezelfde receptor richten, voor een totale vergoeding van maximaal 630 miljoen USD. Het door de Groep zelf ontwikkelde TRD205 heeft een nieuwe moleculaire structuur en heeft analgetische effecten aangetoond in verschillende perifere neuropathische pijnmodellen, waarbij neuropathische pijn, ontstekingspijn en kankerpijn effectief werden verlicht. TRD205 heeft een gunstig veiligheidsprofiel aangetoond in preklinische veiligheidsevaluaties.

De indiening van TRD205 zal de productpijplijn van de Groep op het gebied van analgesie uitbreiden, door te voorzien in een dringende klinische behoefte en een nieuwe therapeutische optie te bieden aan de algemene populatie van patiënten die lijden aan neuropathische pijn.