De raad van bestuur van Sino Biopharmaceutical Limited heeft aangekondigd dat de heer Wang Shanchun ("de heer Wang") met ingang van 2 november 2022 ontslag heeft genomen als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, omdat hij andere zakelijke ontwikkelingen wil nastreven. De heer Wang heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen zaken zijn die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap of de Stock Exchange of Hong Kong Limited moeten worden gebracht in verband met zijn ontslag.