Sinai Cement Co. (S.A.E) heeft winstresultaten gemeld voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 1.443,44 miljoen EGP, tegenover 889,16 miljoen EGP een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 354,03 miljoen EGP, tegenover 560,27 miljoen EGP een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 5,2 EGP, tegen 8,23 EGP een jaar geleden.