Sichuan Langsha Holding Ltd. heeft de winstverwachting voor 2019 bekendgemaakt. Volgens voorlopige statistieken van haar financiële afdeling voorspelt de Vennootschap een daling van tussen de RMB 13.200.000 en RMB 19.000.000 in haar nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde vennootschap in 2019 in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor, met een jaar-op-jaar daling van tussen de 45,26% en 65,15% (gebaseerd op de openbaar gemaakte statistieken volgens de relevante regelgeving). De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming na uitsluiting van buitengewone winst en verlies zal afnemen met tussen de RMB 14.150.000 en RMB 19.950.000, een jaar-op-jaar daling van ongeveer tussen de 61,01% en 86,01% (op basis van de openbaar gemaakte statistieken volgens de relevante regelgeving).