JPMorgan Chase & Co. verwierf een onbekend minderheidsbelang in Sibanye Stillwater Limited (JSE : SSW) op 14 februari 2024. Na voltooiing heeft JP Morgan Chase & Co, in totaal, een belang verworven dat resulteert in 5,64% van de totale uitgegeven aandelen van Sibanye-Stillwater.

JPMorgan Chase & Co. heeft de verwerving van een onbekend minderheidsbelang in Sibanye Stillwater Limited (JSE : SSW) afgerond op 14 februari 2024.