Shougang Century Holdings Limited heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 2.694,81 miljoen HKD, vergeleken met 2.041,55 miljoen HKD een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen HKD 80,88 miljoen, vergeleken met HKD 148,25 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0426 tegen HKD 0,078 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0411 vergeleken met HKD 0,068 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg HKD 0,0426 tegen HKD 0,0776 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg HKD 0,0411 tegen HKD 0,0677 een jaar geleden.