Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. kondigde aan dat tijdens haar Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op 16 september 2022, de verkiezing van Mei Yushan, Gan Longqin en Xia Lingyun als niet-onafhankelijke bestuurders werd goedgekeurd; de verkiezing van Deng Zhiming, Hao Dan en Huang Xiaoming als onafhankelijke bestuurders werd goedgekeurd en de verkiezing van Chen Hui als niet-werknemer toezichthouder werd goedgekeurd.