Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited heeft tijdens haar algemene vergadering van 23 september 2023 een dividend op aandelen van het bedrijf vastgesteld voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023 ten bedrage van 0,50% (INR 0,05 per aandeel) voor de aandeelhouders.