Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering van 19 september 2022 het dividend op aandelen van de vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2022 goedgekeurd tegen 0,50% (INR 0,05 per aandeel) voor de aandeelhouders.