Seven & i Holdings Co., Ltd. heeft de niet-geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024 herzien. Voor dat jaar verwacht het bedrijf nu een nettowinst van JPY 20.500 miljoen tegen een eerder aangekondigde prognose van JPY 18.000 miljoen, en een nettowinst per aandeel van JPY 17,47 tegen een eerder aangekondigde prognose van JPY 15,30.