Seven & i Holdings Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 29 februari 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf Bedrijfsopbrengsten van JPY 11.432.000 miljoen, Bedrijfsinkomsten van JPY 525.000 miljoen, Nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 230.000 miljoen en Nettoresultaat per aandeel van JPY 260,39.