Seven & i Holdings Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2023 en het boekjaar eindigend op 29 februari 2024. Voor de periode verwacht het bedrijf Bedrijfsopbrengsten van JPY 5.538.000 miljoen tegen eerdere verwachtingen van JPY 5.553.000 miljoen, Bedrijfsinkomsten van JPY 235.000 miljoen tegen eerdere verwachtingen van JPY 236.000 miljoen, Nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 73.000 miljoen tegen eerdere verwachtingen van JPY 138.000 miljoen en Nettoresultaat per aandeel van JPY 82,65 tegen eerdere verwachtingen van JPY 156,24.

Voor het jaar verwacht het bedrijf Bedrijfsopbrengsten van JPY 11.527.000 miljoen tegen vorige verwachtingen van JPY 11.154.000 miljoen, Bedrijfsinkomsten van JPY 525.000 miljoen tegen vorige verwachtingen van JPY 513.000 miljoen, Nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van moederbedrijf van JPY 230.000 miljoen tegen vorige verwachtingen van JPY 285.000 miljoen en Nettoresultaat per aandeel van JPY 260,40 vorige verwachtingen van JPY 322,67.