Seven & i Holdings Co., Ltd. heeft een dividendvoorspelling gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 29 februari 2024. Het bedrijf verwacht voor dat jaar een dividend uit te keren van JPY 56,50 per aandeel, tegen JPY 63,50 per aandeel een jaar geleden. (Uitsplitsing van het dividend aan het einde van het boekjaar dat eindigde op 28 februari 2023: Herdenkingsdividend JPY 10,00).