Seven Hills Realty Trust heeft een reguliere driemaandelijkse uitkering in contanten op haar gewone aandelen aangekondigd van $0,25 per aandeel ($1,00 per aandeel per jaar). De uitkering zal worden betaald aan de gewone aandeelhouders van SEVN die bij het sluiten van de handel op 25 juli 2022 als aandeelhouder geregistreerd staan, en zal op of omstreeks 18 augustus 2022 worden verdeeld.