De raad van bestuur van SENA Development Public Company Limited, gehouden op 27 februari 2024, heeft de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2024, te houden op 26 april 2024, goedgekeurd en voorgesteld om de dividendbetaling voor de periode eindigend op 31 december 2023 als volgt te overwegen en goed te keuren. Goedkeuring van de betaling van dividenden voor de prestaties van de boekhoudkundige periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023 ten bedrage van ongeveer THB 337.800.389 of gelijk aan THB 0,234214 in de voorgestelde dividendbetaling bestaat uit winst uit de activiteiten van de Vennootschap die is bevorderd door de Board of Investment (BOI) ten bedrage van ongeveer THB 7.831.540 of gelijk aan THB 0,005430 per aandeel en winst uit de activiteiten van de Vennootschap die is bevorderd door de Board of Investment (BOI) ten bedrage van ongeveer THB 7.831.540 of gelijk aan THB 0,005430 per aandeel.005430 per aandeel en winst uit de activiteiten van de Vennootschap die niet gepromoot worden door de Board of Investment (Non BOI) voor een bedrag van ongeveer THB 329.968.489 of THB 0,228784 per aandeel. Het bedrijf zal echter bronbelasting inhouden op inkomsten uit dividenden tegen het wettelijk vereiste tarief.

De registratiedatum voor het recht om het dividend te ontvangen (Record Date) vaststellen op 13 mei 2024 en het dividend betalen op 24 mei 2024.