Sena Development Public Company Limited kondigde aan dat tijdens haar Executive Committee Meeting, gehouden op 18 april 2023, het besluit is genomen tot oprichting van dochterondernemingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van toekomstige projecten met als doel Juristic Person Management en/of het verlenen van projectmanagementdiensten. De details zijn als volgt: Schatting oprichting dochterondernemingen: Sena Development H35 Co. Ltd. Het bedrag van de geïnvesteerde gewone aandelen, 9.998 aandelen, Waarde van de investering (THB 100 per aandeel), 999.800, Aandeelhouderschap, De vennootschap bezit 99,98% van het geregistreerde kapitaal, Verbonden kenmerken, Deze transactie is geen verbonden transactie met de kennisgeving van de Raad van toezicht op de kapitaalmarkt nr.

TorChor.21/2551, De omvang van de Verwerving van Activa, Maximale transactieomvang op basis van de totale waarde van de vergoeding 0,01% van de totale activa van de Vennootschap. Gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2022, Introductie van Sena Development H35, Soort bedrijf, Vastgoed, Jurist Beheer en/of het verlenen van projectmanagementdiensten, Geregistreerd en Gestort Kapitaal, Geregistreerd en Gestort Kapitaal. 1.000.000, Gewone aandelen, 10.000 aandelen, Par value, THB 100 per aandeel, Status van Sena H35, Rechtstreekse dochteronderneming, Structuur van het aandeelhouderschap "Sena Development H35", Naam van de aandeelhouder, Aantal aandelen (aandelen), % van het maatschappelijk kapitaal (%), Mr. Theerawat Thanyalakphark, 1, 0.01%, Ms. Benyalakpark, Het doel van de investering, Bedrijfsuitbreiding vergemakkelijken, De bron van het kapitaal, Het kapitaal dat afkomstig is van de bedrijfsuitoefening.

De oprichting van dochterondernemingen wordt beschouwd als een verwerving van activa van de onderneming.