Sena Development Public Company Limited heeft op de AVA de toewijzing van de nettowinst aan de wettelijke reserve en de uitkering van dividenden uit de bedrijfsresultaten over het jaar 2022 goedgekeurd. De resultaten van het boekjaar van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 bedragen in totaal ongeveer 296.000.449 THB of 0,205288 THB per aandeel. Het voorgestelde dividend bestaat uit winst uit de activiteiten van de vennootschap die door de Raad van Investering worden bevorderd ten bedrage van ongeveer THB 22.565.575 of THB 0,015649 per aandeel en winst uit de activiteiten van de vennootschap die niet door de Raad van Investering worden bevorderd ten bedrage van ongeveer THB 273.434.874 of THB 0,189639 per aandeel.

De vennootschap betaalde op 9 september 2022 het interim-dividend voor een totaalbedrag van THB 82.972.437 of THB 0,12692 per aandeel, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de vennootschap nr. 6/2022 op 11 augustus 2022. Daarom heeft de vennootschap voor de werking van het jaar 2022 een dividend gehandhaafd van ongeveer THB 113.028.012 of THB 0,078368 per aandeel, dat is bevorderd door de Raad van Investering ten bedrage van ongeveer THB 13.425.603 of gelijk aan THB 0,009309 per aandeel en de winst uit de activiteiten van de vennootschap die niet is bevorderd door de Raad van Investering ten bedrage van ongeveer THB 99.602.409 of gelijk aan THB 0,069059 per aandeel.

De vennootschap zal echter bronbelasting inhouden voor inkomsten uit de ontvangst van dividenden tegen het wettelijk voorgeschreven tarief. De registratiedatum voor het bepalen van de namen van aandeelhouders die recht hebben op dividenduitkering is op 12 mei 2023 (Record Date) en de betaaldatum van het dividend is uiterlijk 25 mei 2023.