Seibu Holdings Inc. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 en het boekjaar eindigend op 31 maart 2024 herzien. Voor de zes maanden verwacht het bedrijf nu een bedrijfsopbrengst van 237.000 miljoen JPY tegenover de vorige prognose van 236.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 30.000 miljoen JPY tegenover de vorige prognose van 23.000 miljoen JPY, en een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van 26.000 miljoen JPY tegenover de vorige prognose van 13.000 miljoen JPY.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf nu een bedrijfsopbrengst van JPY 463.000 miljoen tegenover de vorige verwachting van JPY 462.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 41.000 miljoen tegenover de vorige verwachting van JPY 36.000 miljoen, en een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van JPY 34.000 miljoen tegenover de vorige verwachting van JPY 24.000 miljoen.