Seibu Holdings Inc. heeft geconsolideerde winstcijfers bekendgemaakt voor de zes maanden die eindigen op 30 september 2024 en het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor de zes maanden eindigend op 30 september 2024 verwachtte het bedrijf een bedrijfsopbrengst van JPY 247.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 26.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 17.000 miljoen en een gewoon verlies per aandeel van JPY 56,46.

Voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2025 verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van JPY 489.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 40.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 35.000 miljoen en een gewoon verlies per aandeel van JPY 86,36.