Sectra heeft zich gepositioneerd op een van de minst kapitaalintensieve en meest transversale segmenten van het patiëntentraject doorheen de zorgsystemen: het beheer van medische beeldvormingsdossiers.

Een jaar geleden merkten we op dat een eventuele waarderingsdaling waarschijnlijk een instapkans zou betekenen die snel benut moest worden. De omstandigheden hebben deze beoordeling niet gelogenstraft, aangezien de koers van het aandeel is verdubbeld na een dip in de zomer.

Niets onrechtmatigs hieraan: de omzet groeide met 26 % in het afgelopen boekjaar, dat wil zeggen twee keer zo snel als het jaarlijkse gemiddelde van het afgelopen decennium, dat al op alle niveaus uitstekend was.

Het margeprofiel blijft identiek ondanks de overgang van het bedrijfsmodel van licentieverkoop naar de verkoop van diensten. Deze overgang is echter waarschijnlijk de oorzaak van de daling van de operationele kasstroom met een kwart; dit punt markeert een mogelijke omslag en moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Het is opmerkelijk dat het beheer van Europese technologiebedrijven nog steeds sterk contrasteert met de praktijken aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Bij Sectra immers geen aandelenopties of buitensporige vergoedingen. De vrije kasstromen zijn reëel en worden teruggegeven aan de aandeelhouders.

We merken echter op dat het dividend in het fiscale jaar 2024 hoger is dan de vrije kasstroom: niet alleen is de kasgeneratie afgenomen door de overgang van het bedrijfsmodel, maar Sectra heeft ook een piek in investeringen gekend in de afgelopen twaalf maanden.

Om deze reden ziet de raad van bestuur af van een dividendverhoging. De markt lijkt hier voorlopig niet door van slag te raken, aangezien de waardering terugkeert naar zijn hoogste historische niveaus.