Second Chance Properties Ltd. heeft aangekondigd dat de aandelenoverdrachtsboeken en het ledenregister van de onderneming op 2 februari 2023 om 17.00 uur zullen worden gesloten voor de vaststelling van de rechten van de leden op het eerste en laatste van belasting vrijgestelde (one-tier) dividend van 1,0 Singapore cent per gewoon aandeel voor het boekjaar eindigend op 31 augustus 2022. Leden wier effectenrekeningen bij The Central Depository (Pte) Limited op 2 februari 2023 om 17.00 uur zijn gecrediteerd met gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, hebben recht op het dividend. Het tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 28 december 2022 goedgekeurde dividend zal op 29 maart 2023 worden uitbetaald.