Second Chance Properties Ltd. kondigt het ontslag aan van Deepak Lakhi Ramchandani als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het investeringscomité. Reden voor ontslag: De heer Deepak Lakhi Ramchandani stapt op 21 december 2023 op wegens toegenomen werk- en persoonlijke verplichtingen. Deepak zal bij zijn aftreden zijn rol als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het investeringscomité van de Vennootschap neerleggen.

De Raad en het Management maken van deze gelegenheid gebruik om de heer Deepak oprecht te bedanken voor zijn onschatbare bijdrage aan de Vennootschap.