Sea Oil Public Company Limited heeft de dividenduitkering en toewijzing van een deel van de winst als wettelijke reserve voor het jaar eindigend op 31 december 2022 goedgekeurd, om de geaccumuleerde winst toe te wijzen voor de dividenduitkering door de uitgifte van nieuwe gewone aandelen van de onderneming in de verhouding van 15 bestaande aandelen per 1 dividendaandeel, oftewel een betaling van THB 0,0666666667 per aandeel. Ingeval een aandeelhouder het ondeelbare aandeel bezit dat overblijft na deze toewijzing, zal het dividend worden uitbetaald in contanten ten bedrage van THB 0,0666666667 per aandeel en een goedgekeurde dividendbetaling in contanten tegen een tarief van Baht 0,0074074075 per aandeel. De combinatie van dividend in aandelen en dividend in contanten komt overeen met 0,0740740742 THB (10 cijfers achter de komma) per aandeel, of ongeveer in totaal 51.318.371,18 THB.

Deze dividenduitkering is in overeenstemming met het dividendbetalingsbeleid van de onderneming. Alle dividenduitkeringen zijn onderworpen aan de wettelijke bronbelasting. De aandeelhouders die recht hebben op dividend worden genoteerd op 16 maart 2023 en de dividendbetaling vindt plaats op 23 mei 2023.