SCANA Corp. kondigde niet-geauditeerde geconsolideerde winstresultaten aan voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2017. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf totale bedrijfsopbrengsten van $1.076 miljoen, vergeleken met $1.093 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 120 miljoen dollar, vergeleken met 348 miljoen dollar een jaar geleden. Het inkomen vóór belastinglasten bedroeg $46 vergeleken met $275 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg $34 miljoen of $0,24 per aandeel, vergeleken met $189 miljoen of $1,32 per aandeel een jaar geleden. Voor de negen maanden rapporteerde het bedrijf totale bedrijfsopbrengsten van $3.249 miljoen vergeleken met $3.171 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg $685 miljoen vergeleken met $900 miljoen een jaar geleden. Het inkomen vóór belastingen bedroeg 468 miljoen dollar, tegenover 682 miljoen dollar een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg $326 miljoen of $2,28 per aandeel, vergeleken met $471 miljoen of $3,29 per aandeel een jaar geleden. Voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2017 rapporteerde het bedrijf een bijzonder waardeverminderingsverlies van $210 miljoen. Voor 2017 herbevestigde het bedrijf de winstverwachting voor het volledige jaar van 2017 GAAP-Adjusted Weather-Normalized winst per aandeel van $4,15 tot $4,35, met een interne doelstelling van $4,25 per aandeel. Deze maatstaf is exclusief het effect van abnormaal weer en het bijzondere waardeverminderingsverlies in verband met het stopgezette nieuwe nucleaire project.