ARUHI Corporation kondigde geconsolideerde winstresultaten aan voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2018. Voor het jaar rapporteerde het bedrijf op geconsolideerde basis bedrijfsopbrengsten van JPY 20.433 miljoen tegen JPY 21.472 miljoen een jaar geleden. Het inkomen vóór belastingen bedroeg JPY 5.199 miljoen tegen JPY 4.864 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg JPY 4.769 miljoen tegenover JPY 3.227 miljoen een jaar geleden. De nettowinst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 4.769 miljoen tegenover JPY 3.227 miljoen een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 131,80 tegenover JPY 91,01 een jaar geleden. De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen JPY 2.364 miljoen tegenover JPY 8.281 miljoen een jaar geleden. De aankopen van immateriële vaste activa bedroegen 467 miljoen JPY tegenover 395 miljoen JPY een jaar geleden. De verhouding van het eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij tot de totale activa bedroeg 25,3% tegenover 23,47% een jaar geleden. Het bedrijf gaf een geconsolideerde winstverwachting voor het jaar eindigend op 31 maart 2019. Voor het volledige jaar verwacht het bedrijf, op geconsolideerde basis, een bedrijfsopbrengst van 22.400 miljoen JPY, een winst vóór belastingen van 6.100 miljoen JPY, een nettowinst van 4.270 miljoen JPY, een nettowinst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 4.270 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 120,12 JPY.