Sayona Mining Limited heeft de oprichting aangekondigd van twee bestuurscomités, waaronder een Benoemings- en Remuneratiecomité en een Audit- en Risicocomité, en heeft zich gecommitteerd aan de benoeming van een extra onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder voor het einde van februari 2024. Sayona heeft zich ook gecommitteerd aan de benoeming van een onafhankelijke voorzitter in de Raad van Bestuur. Het Benoemings- en Remuneratiecomité zal worden voorgezeten door de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder Philip Lucas, terwijl de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder Allan Buckler ook zal worden benoemd.

De Audit- en Risicocommissie zal worden voorgezeten door de heer Lucas en de heer Buckler zal ook als lid worden benoemd. Sayona is momenteel op zoek naar een geschikte gekwalificeerde onafhankelijke directeur met de juiste financiële vaardigheden om toe te treden tot het Audit en Risk Committee. Dit proces zal naar verwachting vóór 29 februari 2024 zijn afgerond.

De werving van een extra onafhankelijke directeur voor eind februari 2024 zal het Bedrijf in staat stellen om te voldoen aan de vereisten van de Listing Rules 12.7 en 12.8.