Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) heeft aangekondigd op 10 januari 2023 (17/06/1444) een joint venture-overeenkomst te hebben ondertekend met het Public Investment Fund (PIF) voor de oprichting van een onderneming (de Nieuwe Onderneming) die internationaal zal investeren in mijnbouwactiva om strategische mineralen veilig te stellen. Volgens de joint venture-overeenkomst zal Ma'aden een belang van 51% en PIF een belang van 49% in de nieuwe onderneming hebben. Het eerste gestorte kapitaal van de nieuwe onderneming bedraagt SAR 187.500.000.

Ma'aden zal haar aandeel in deze investering, in totaal SAR 95.625.000, uit eigen middelen financieren. Ma'aden en PIF komen ook overeen dat indien aanvullende financiering nodig is naarmate de activiteiten van de nieuwe onderneming zich ontwikkelen, Ma'aden en PIF de nieuwe onderneming zullen financieren tot een bedrag van SAR 11.952.205.880 door middel van kapitaalverhogingen of anderszins zoals overeengekomen tussen Ma'aden en PIF. De maximale bijdrage van Ma'aden bedraagt dus SAR 6.095.625.000, tenzij Ma'aden en PIF in de toekomst anders overeenkomen.

De joint venture-overeenkomst bevat gebruikelijke clausules, waaronder opschortende voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de nieuwe onderneming kan worden opgericht, en andere clausules met betrekking tot het beheer, de financiering, het uitstapmechanisme, beperkingen op de overdracht van aandelen en andere gebruikelijke clausules. De strategie van de Nieuwe Vennootschap zal er aanvankelijk in bestaan te investeren in de sectoren ijzererts, koper, nikkel en lithium als niet-exploiterende partner die minderheidsbelangen neemt. Dit zal zorgen voor de fysieke afname van kritieke mineralen om de bevoorrading van binnenlandse downstreamsectoren van mineralen veilig te stellen en Saoedi-Arabië te positioneren als een belangrijke partner in de veerkracht van de wereldwijde bevoorradingsketen.

Verwacht wordt dat de nieuwe onderneming op lange termijn een positieve algemene financiële impact zal hebben op Ma'aden. Ma'aden zal de materiële ontwikkelingen in dit verband in een later stadium bekendmaken. PIF wordt beschouwd als een verbonden partij aangezien het de grootste aandeelhouder in Ma'aden is (met 67,18% eigendom) en de volgende leden van de raad van bestuur hebben een indirect belang als vertegenwoordigers van de PIF: Z.E. Yasir Al-Rumayyan, Z.E. Khalid Al-Mudaifer, Dr. Mohammed Al-Qahtani, de heer Richard O'Brien, Dr. Ganesh Kishore en mevrouw Sofia Bianchi.

Daarom moet voor deze transactie worden gestemd door Ma'adens.