Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) heeft aangekondigd dat haar Raad van Bestuur op 20 januari 2022 heeft besloten de heer Robert Wilt (Bob) te benoemen tot Chief Executive Officer met ingang van 2 januari 2022, waarbij de opdracht van Eng. AlHarbis opdracht zal worden beëindigd met ingang van 31 januari 2022, Eng. AlHarbi zijn nieuwe rol als Deputy Chief Executive Officer op zich zal nemen. De raad van bestuur heeft zijn dank en waardering betuigd aan Eng. Al-Harbi tijdens zijn opdracht; en wenst de heer Robert Wilt (Bob) veel succes toe bij de uitoefening van zijn functie als CEO.