De Saudi Advanced Industries Company heeft op 31 mei 2022 haar Gewone Algemene Vergadering gehouden. Op de vergadering maakt de onderneming het besluit bekend van de Raad van Bestuur op zijn eerste vergadering van het nieuwe bestuur, dat de benoeming en de vorming van comités omvat, als volgt: Dr. Abdullah Suliman AlJuraish als Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Abdullah Mohammed AlHomaidi als Vice-Voorzitter, en de heer Musa Abdullah AlRuwaili als Gedelegeerd Bestuurder. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité wordt gevormd uit de volgende leden: De heer Abdulrhman Nasser AlObaid als Voorzitter van het Comité en Dr. Abdullah Suliman AlJuraish, de heer Abdullah Mohammed AlHomaidi als Leden.

Vorming van het Comité voor investeringsbeheer, uit de volgende leden: De heer Musa Abdullah AlRuwaili als Voorzitter van het Comité, de heer Abdullah Mohammed AlHomaidi als Lid, en de heer Mohammed Abduleziz Alshetwey als Uitvoerend Lid. Vorming van het Auditcomité, uit de volgende leden, ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering: De heer Abdullah Mohammed AlHomaidi als Voorzitter van het Comité en de heren Ammar Abdulrahim Qadi, Faisel Sultan Alsube als Lid van de RvB.