De Raad van Bestuur van Sasseur Asset Management Pte. Ltd., als beheerder van Sasseur Real Estate Investment Trust, kondigt een wijziging aan in de distributiefrequentie naar halfjaarlijkse uitkeringen in plaats van de huidige kwartaaluitkeringen, met ingang van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024 ("FY2024"). Dienovereenkomstig zal de volgende uitkering van Sasseur REIT aan de houders van deelnemingsrechten betrekking hebben op het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2024.

Met de overgang naar halfjaarlijkse uitkeringen zal Sasseur REIT besparingen kunnen realiseren, gezien de nalevingskosten en administratieve middelen die nodig zijn voor kwartaaluitkeringen. De Beheerder wenst ook te verklaren dat Sasseur REIT de halfjaarlijkse rapportering van de financiële resultaten zal handhaven en tussen de aankondigingen van de halfjaarlijkse financiële resultaten zakelijke en operationele updates zal geven.