Charles Pitman van Barclays handhaaft het Neutraal advies voor het aandeel. Het koersdoel blijft ongewijzigd en bedraagt nog altijd 290 EUR.