Op 23 april 2024 heeft de RvB van Sao Ta Foods Joint Stock Company het besluit van de Raad van Bestuur uitgevaardigd om de registratiedatum voor de uitbetaling van het dividend in contanten voor 2023 als volgt goed te keuren: Recorddatum: 15 mei 2024; Uitoefenratio: 20%/aandeel (2.000 dong/aandeel); Betalingstijdstip: 29 mei 2024.